send link to app

Usbl Portalen


4.6 ( 8816 ratings )
Yardımcılar Üretkenlik
Geliştirici: Usbl
ücretsiz

Usbl er Norges nest største boligbyggelag og en betydelig aktør på boligmarkedet i det sentrale østlandsområdet. Vi har bred kompetanse og erfaring siden 1948, og har alltid bygget med hjertet.

Denne appen gir styremedlemmer enklere tilgang til Portalen.